CUNG CẤP BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ

Doanh nghiệp đạt được lợi ích gì khi ứng dụng giải pháp
quản lý Tài chính-Kế toán?

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHANH, CHÍNH XÁC

Phân hệ tài chính kế toán được kết nối hữu cơ và kế thừa dữ liệu từ các phân hệ khác trong phần mềm như: HRM, sản xuất, mua hàng… giúp hỗ trợ tự động tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.

Các tính năng nổi bật

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat