• banner top ITG

(Tiếng Việt) 3S HRM – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THỜI KỲ SỐ HÓA

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語アメリカ英語 のみです。

(Tiếng Việt) 3S HRM – TỐI ƯU NGUỒN LỰC CON NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC

(Tiếng Việt) CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM 3S HRM

(Tiếng Việt) Quản lý nhân sự

(Tiếng Việt) Cập nhật thông tin chi tiết về từng nhân viên, quản lý bảo hiểm của nhân viên. Cảnh báo nhân sự: sự thiếu hụt, nhân sự nghỉ sinh, đi làm lại, Báo cáo những hợp đồng lao động sắp hết hạn trong kỳ…

(Tiếng Việt) Quản trị chấm công nhân viên tự động, tiên tiến

(Tiếng Việt) Bên cạnh lấy dữ liệu tự động từ máy chấm công, 3S HRM hỗ trợ khai báo chấm công linh hoạt với nhân viên phải đi thị trường bằng GPS.

(Tiếng Việt) Tính lương linh động theo đặc thù

(Tiếng Việt) Áp dụng công thức tính lương theo thực tế tại mỗi đơn vị (tính lương theo ngày công, lương sản phẩm). Tự động tính theo hệ số lương cho thời gian làm thêm, ngày nghỉ. Các tham số lương…

(Tiếng Việt) Quản lý quy trình tuyển dụng chuyên sâu

(Tiếng Việt) Hỗ trợ HR lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, lập lịch phỏng vấn/thi tuyển, lưu trữ hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển và báo cáo phân tích tình hình tuyển dụng

(Tiếng Việt) TÍNH NĂNG NÂNG CAO

(Tiếng Việt) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN QUA KPI

(Tiếng Việt) • Khai báo KPI gắn với từng vị trí công việc: Trọng số, điểm số min, max, nguồn số liệu lương, …
• Xây dựng quy tắc đánh giá giữa các vị trí trong cơ quan, đơn vị.
• Khởi tạo kế hoạch, triển khai đánh giá, kết thúc đánh giá.
• Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng xlsx, pdf,…

(Tiếng Việt) Xây dựng được khung năng lực gắn với năng lực lõi của Công ty.

(Tiếng Việt) • Hỗ trợ triển khai lộ trình phát triển sự nghiệp cho toàn hệ thống.
• Xây dựng được khung năng lực gắn với năng lực lõi của Công ty.
• Xây dựng được kế hoạch đào tạo tổng thể dựa theo năng lực thực tế.
• Gắn kết và xây dựng lòng trung thành của nhân viên với Công ty.

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat