bài Viết

Giải pháp ERP cho ngành dược phẩm : 3S ERP.iPHARMA

12/07/2018

Giải pháp ERP cho ngành dược 3S ERP.iPHARMA được xây dựng để tối ưu chi phí bán hàng, quản lý sản xuất, quản lý kênh phân phối… và các thách thức liên quan đến những tiêu chuẩn nghiêm ngặt ngành Dược phải tuân thủ: tiêu chuẩn GMP, GSP, GLP.

>>>Đọc thêm: VTV1 – Chào buổi sáng – Nam Dược áp dụng hệ thống 3S ERP (ITG) để quản lý chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí sản xuất

phần mềm erp cho ngành dược

3S ERP.iPHARMA là giải pháp quản trị chuyên sâu cho ngành dược từ ITG

3S ERP.iPHARMA: Giải pháp quản lý chuyên sâu cho doanh nghiệp sản xuất và phân phối dược phẩm 

ITG xây dựng giải pháp ERP cho ngành dược phẩm áp dụng cho cả doanh nghiệp sản xuất và phân phối dược với tên gọi: 3S ERP.iPHARMA với đầy đủ các module chức năng đáp ứng toàn diện yêu cầu quản trị doanh nghiệp dược

>>>Đọc thêm: CafeF: ITG triển khai thành công hệ thống ERP tại Dapharco

1.3S ERP.iPHARMA hỗ trợ quản lý toàn diện hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp Dược

Quản lý nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Quy trình nghiên cứu sản xuất thử một sản phẩm mới của ngành Dược kéo dài từ 2-3 năm, tương đương với một “dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới”. Quy trình thực hiện được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, chi phí, con người, quy trình công nghệ.
Có nhiều phòng ban bộ phận cùng tham gia xuyên suốt vào quy trình: ban lãnh đạo/ giám đốc sản phẩm, phòng marketing, phòng nghiên cứu, dược sĩ, phòng kế hoạch/ mua hàng, nhân viên sản xuất thử, phòng kiểm nghiệm, tổ kiểm nghiệm, QA, …
Các phân hệ của phần mềm ERP cho ngành dược được ứng dụng để quản lý:

Project System (PS) – Quản lý dự án:
Quản lý cấu trúc công việc nghiên cứu – sản xuất thử.
Hoạch định kế hoạch nghiên cứu – sản xuất thử.
Quản lý ngân sách nghiên cứu – sản xuất thử.
Quản lý hồ sơ tài liệu đính kèm và trạng thái tài liệu.
Production Planning (PP) – Quản lý sản xuất:
Quản lý kế hoạch pha chế, sản xuất thử và kế hoạch cung ứng nguyên phụ liệu tương ứng.
Quản lý quá trình pha chế thử trong phòng thí nghiệm.
Quản lý quá trình sản xuất thử.
Quản lý công thức sản phẩm.
Quality Management (QM) – Quản lý chất lượng:
Quản lý các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng.
Quản lý kế hoạch nghiên cứu độ ổn định sản phẩm.
Quản lý kết quả kiểm nghiệm vật tư sản phẩm trong quá trình mua – sản xuất.
Material Management (MM) – Quản lý mua hàng & kho:
Quản lý kế hoạch thu mua nguyên phụ liệu cho nghiên cứu – sản xuất thử.
Quản lý danh mục sản phẩm nghiên cứu – danh mục nguyên phụ liệu
Quản lý kho nguyên phụ liệu – sản phẩm thử
Finalcial (FI), Controlling (CO) – Kế toán tài chính, kế toán quản trị:
Quản lý chi phí, tài chính trong quá trình nghiên cứu.
Bộ giải pháp sẽ quản lý xuyên suốt trong quá trình R&D:

Giai đoạn đánh giá tính khả thi.

Giai đoạn hoạch định kế hoạch nghiên cứu.
Giai đoạn sản xuất thử.

Quản lý chất lượng

 • Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư, NVL thu mua vào:
  • Loại vật tư cần phải lấy mẫu kiểm tra.
  • Loại vật tư chỉ cần kế thừa thông tin COA từ nhà sản xuất.
  • Loại vật tư thu mua thông qua đường ống (pipeline) – kiểm mẫu định kỳ.
 • Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư trước khi xuất cho sản xuất sử dụng:
  • Kiểm tra lại chất lượng cho các vật tư có tính kém bền vững, đã mở bao/ kiện.
  • Kiểm tra chất lượng đích danh từng thùng nguyên liệu trước khi chuyển cho sản xuất. Ghi nhận lại kết quả API để phục vụ tính toán phối trộn theo định mức.
 • Quản lý chặt chẽ chất lượng trong quá trình sản xuất:
  • Quy định ở những bước nào cần phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng.
  • Kết quả kiểm tra sẽ được trả tự động vào hồ sơ lô sản phẩm (PI Sheet).
 • Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm hoàn thành.
  • Ghi nhận kết quả chất lượng.
  • Cấp COA.
 • Quản lý chặt chẽ quá trình nghiên cứu độ ổn định sản phẩm.
 • Quản lý chặt chẽ các thông tin phản hồi, khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý truy vết chất lượng từ lô Nguyên vật liệu đến lô thành phẩm. Truy vết chất lượng từ lô thành phẩm về lô nguyên vật liệu.
 • Quản lý sản phẩm không phù hợp.
 • Quản lý chất lượng của các yếu tố khác (thẩm định):
  • Thiết bị sản xuất.
  • Môi trường sản xuất.
  • Nhà xưởng.
  • Phương pháp phân tích.
  • Phương pháp sản xuất
  • Nhà sản xuất.
  • Con người.

Quản lý sản xuất

 • Quản lý quy trình lập kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm cho sản phẩm Dược.
 • Quản lý quy trình lập kế hoạch chi tiết theo tháng, tuần, ngày, ca sản xuất.
 • Quản lý hoạch định nhu cầu mua vật tư để phục vụ kế hoạch sản xuất.
 • Quản lý công thức sản phẩm.
 • Quản lý các công đoạn thực hiện sản xuất, hướng dẫn sản xuất (PI Sheet).
 • Quản lý yêu cầu vật tư cho sản xuất theo công thức.
 • Quản lý API (Active Pharma Ingredient): hoạt chất. Tùy lô hoạt chất có API khác nhau thì số lượng phối trộn cho sản xuất sẽ khác nhau.
 • Quản lý tiêu hao, hao hụt trong quá trình thực hiện sản xuất.
 • Quản lý thông tin hồ sơ lô. Cập nhật hồ sơ lô realtime.
 • Quản lý sản lượng hoàn thành, nguồn lực sử dụng trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý tiến độ sản xuất.

Cập nhật cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất:

Cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất: Cập nhật cảnh báo tức thì khi có các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất giúp người quản lý hoàn toàn có thể truy xuất được chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất mắc lỗi từ đâu để giải quyết kịp thời, đảm bảo tốt nhất được chất lượng dược phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Điều này đi đến một quá trình quản trị sản xuất toàn diện mà mỗi mắt xích của quy trình đều được hiện thị và số hóa.

Quản lý kho theo chuẩn GSP:

Phần mềm cho phép quản lý hàng hóa trong kho theo số lô, hạn dùng của nguyên liệu, thành phẩm, Quản lý theo dõi nhiệt độ kho, Quản lý kho theo vị trí, Quản lý mã thuốc và vật tư tiêu hao theo lô/date,  HSD, mã vạch

Hỗ trợ doanh nghiệp Dược tuân thủ tiêu chuẩn GMP:

Do quy trình sản xuất dược phẩm trải qua nhiều bước.  Kiểm tra chất lượng được áp dụng tại tất cả các điểm chính của chuỗi cung ứng ngay từ khi nhận nguyên liệu từ nhà cung cấp, nhập hàng vào kho, phát hành lệnh sản xuất, xuất NVL và trải quả công đoạn sản xuất, kiểm soát chất lượng…3S ERP.iPHARMA đảm bảo chỉ có vật liệu đủ chất lượng phù hợp mới được di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng, do đó tuân theo tiêu chuẩn GMP.

2.Quản lý kênh phân phối:

 • Quản lý kênh phân phối nhà thuốc: Quản trị được doanh số bán ra theo từng thời điểm, và hàng bán chạy, bán chậm, để đưa ra quyết định nhu cầu đặt hàng cho từng khu vực và từng địa điểm trên toàn hệ thống công ty.
 • Quản lý doanh số bán theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, trình dược viên, tỉnh thành, vùng miền…
 • Quản lý tự động giá bán theo từng chính sách giá như OTC, giá thầu cho từng bệnh viện…có lưu lại lịch sử giá.
 • Hỗ trợ quản lý trình dược viên.

3.Các nghiệp vụ khác trong doanh nghiệp Dược:

 • Quản lý kế toán tài chính
 • Quản lý kế toán quản trị
 • Quản lý bán hàng, kinh doanh
 • Quản lý mua hàng
 • Quản lý kho (warehouse)
 • Quản lý bảo trì bảo dưỡng
 • Quản lý nhân sự – tiền lương

Giải pháp ERP cho ngành dược 3S ERP.iPHARMA giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn diện chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng trong quá trình sản xuất và chất lượng khi thành phẩm được đưa ra kênh phân phối, dữ liệu được nhập trên một phần mềm duy nhất và có tính kế thừa, từ đây doanh nghiệp loại bỏ được thao tác nhập liệu trên giấy tờ và excel.

Việc ứng dụng hệ thống ERP giúp doanh nghiệp có một công cụ để chuyển đổi số toàn diện trong doanh nghiệp để tiến nhanh trong quá trình số hóa dữ liệu, thông minh hóa các quy trình làm việc…Cụ thể hơn, ERP sẽ giúp kết nối những số liệu đa chiều như số liệu tài chính, số liệu kinh doanh, số liệu kỹ thuật, số liệu không gian…từ đó sẽ kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số.

 3S ERP.iPHARMA là sự lựa chọn của nhiều “ông lớn” ngành dược

3S ERP.iPHARMA là sự lựa chọn của nhiều “ông lớn” ngành dược như: Dươc phẩm Hà Tây, Công ty dược phẩm và thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco), Nam Dược, Dược phẩm Việt Tín…

Một số hình ảnh tiêu biểu:

giải pháp erp cho ngành dược phẩmNghiệm thu và vận hành dự án 3S ERP.iPHARMA tại Dapharco (Top 5 nhà phân phối Dược tại Việt Nam)

giải pháp erp cho ngành dược phẩm

Công ty CP Nam Dược ứng dụng hệ thống 3S ERP.iPHARMA 

giải pháp ERP cho ngành dược

Triển khai hệ thống 3S ERP.iPHARMA tại Dược phẩm Hà Tây (Top 10 doanh nghiệp Dược lớn nhất Việt Nam)

>>>Đọc thêm: ITG Kick off dự án 3S ERP.iPHARMA tại Công ty CP Dược phẩm Hà Tây 

 Kết luận

Thúc đẩy hơn nữa việc số hóa trong quản trị sản xuất và phân phối dược phẩm mà cụ thể là ứng dụng giải pháp ERP cho ngành dược: 3S ERP.iPHARMA giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình, thông tin kịp thời và đầy đủ để làm chủ tình hình khi đưa ra các quyết định điều hành kinh doanh và sản xuất. Bạn nghĩ sao về một cuộc gọi trong 15 phút để trao đổi sâu hơn về giải pháp này hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi: 092.6886.955

5/5 - (20 bình chọn)
Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
  Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

   Phone Gọi ngay
   zalo chat Zalo chat
   Facebook chat Facebook chat