LẬP KẾ HOẠCH MUA HÀNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG, RÚT NGẮN VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG

Experience what our clients increase their profit
by optimizing purchasing management

LẬP KẾ HOẠCH MUA HÀNG TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP

Hệ thống được lập trình sẵn công thức để tự động việc lập kế mua hàng đáp ứng được nhu cầu NVL cho sản xuất và hàng hóa cần thiết cho bán lẻ.

Typical Features

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat